Lukas 3:2

Lukas 3:2 N11BM

og mens Annas og Kaifas var øversteprester, da kom Guds ord til Johannes, Sakarjas sønn, i ødemarken.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del