Lukas 3:1

Lukas 3:1 N11BM

I keiser Tiberius' femtende regjeringsår, mens Pontius Pilatus var landshøvding i Judea og Herodes var landsfyrste over Galilea, hans bror Filip over Iturea og Trakonitis, og Lysanias over Abilene
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del