3. Mosebok 4:5

3. Mosebok 4:5 N11BM

Den salvede presten skal ta noe av okseblodet og bære det inn i telthelligdommen.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del