3. Mosebok 27:28

3. Mosebok 27:28 N11BM

Når en mann vier noe av alt det han eier, til HERREN som bannlyst gods, enten det er folk eller fe eller odelsjord, da må det ikke selges eller innløses. Alt som er bannlyst, er høyhellig og hører HERREN til.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del