3. Mosebok 27:24

3. Mosebok 27:24 N11BM

I frigivelsesåret faller jorden tilbake til selgeren, han som har odelsretten.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del