3. Mosebok 27:22

3. Mosebok 27:22 N11BM

Når noen helliger til HERREN et kjøpt jordstykke som ikke har hørt til hans odelsjord
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del