3. Mosebok 27:17

3. Mosebok 27:17 N11BM

Helliger han jorden fra frigivelsesåret av, skal den fastsatte verdien gjelde fullt ut.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del