3. Mosebok 27:11

3. Mosebok 27:11 N11BM

Gjelder løftet et urent dyr, et av dem som ikke kan ofres til HERREN, skal det føres fram for presten.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del