3. Mosebok 24:20

3. Mosebok 24:20 N11BM

brudd for brudd, øye for øye, tann for tann. Den samme skaden som han volder en annen, skal han selv få.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del