3. Mosebok 24:16

3. Mosebok 24:16 N11BM

Og den som spotter HERRENS navn, skal dø; hele menigheten skal steine ham. Enten han er innflytter eller født i landet, skal han drepes når han spotter Navnet.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del