3. Mosebok 24:15

3. Mosebok 24:15 N11BM

Så skal du si til israelittene: Når noen forbanner sin Gud, fører han synd over seg.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del