Klagesangene 3:61

Klagesangene 3:61 N11BM

Du har hørt spotten deres, HERRE, hvilke planer de har mot meg.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del