Klagesangene 3:47

Klagesangene 3:47 N11BM

Det ble gru og grav, knasing og knusing.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del