Klagesangene 3:31

Klagesangene 3:31 N11BM

Herren støter ingen bort for alle tider.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del