Klagesangene 3:25

Klagesangene 3:25 N11BM

HERREN er god mot dem som venter på ham og søker ham.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del