Josva 8:33

Josva 8:33 N11BM

Hele Israel, både innflyttere og fødte israelitter, sto sammen med folkets eldste, tilsynsmenn og dommere på begge sider av kisten, rett imot levittprestene som bar HERRENS paktkiste. Halvparten sto vendt mot Garisim-fjellet og halvparten mot Ebal-fjellet, slik Moses, HERRENS tjener, en gang hadde sagt at det skulle være når velsignelsen ble lyst over Israel.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del