Josva 8:31

Josva 8:31 N11BM

slik Moses, HERRENS tjener, hadde befalt israelittene, og som det er skrevet i lovboken til Moses: et alter av hele steiner som det ikke hadde vært brukt jern på. På dette la de brennoffer for HERREN og slaktet fredsoffer.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del