Josva 3:10

Josva 3:10 N11BM

Josva sa: «Av dette skal dere skjønne at den levende Gud er midt iblant dere, og at han for deres skyld vil ta landet fra kanaaneerne og hetittene, hevittene, perisittene, girgasjittene, amorittene og jebusittene
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del