Josva 24:9

Josva 24:9 N11BM

Så gikk kongen i Moab, Balak, Sippors sønn, til strid mot Israel. Han sendte bud på Bileam, Beors sønn, for at han skulle forbanne dere.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del