Josva 24:8

Josva 24:8 N11BM

Så førte jeg dere inn i landet til amorittene, som bodde øst for Jordan. De kjempet mot dere, men jeg overga amorittene i deres hender. Dere inntok landet, og jeg utryddet dem for dere.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del