Josva 24:30

Josva 24:30 N11BM

De gravla ham på hans egen eiendom, ved Timnat-Serah, som ligger i Efraims fjelland, nord for Gaasj-fjellet.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del