Josva 23:6

Josva 23:6 N11BM

Vær derfor urokkelige! Hold alt som står skrevet i lovboken til Moses, og gjør etter det. Vik ikke av til høyre eller venstre!
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del