Josva 23:5

Josva 23:5 N11BM

HERREN deres Gud vil selv drive folkeslagene ut foran dere og ta landet fra dem, og så kan dere ta landet deres i eie, slik HERREN deres Gud har lovet dere.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del