Josva 18:24

Josva 18:24 N11BM

Kefar-Haammoni, Haofni og Geba, tolv byer med omkringliggende landsbyer.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del