Josva 18:21

Josva 18:21 N11BM

Byene som tilfalt Benjamins stamme, slekt for slekt, var Jeriko, Bet-Hogla og Emek-Kesis
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del