Josva 18:15

Josva 18:15 N11BM

Grensen mot sør gikk fra utkanten av Kirjat-Jearim. Den gikk vestover til Neftoah-kilden
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del