Jona 2
N11BM

Jona 2

2
Herren berger Jona fra dypet
1 Herren sendte en stor fisk for å sluke Jona, og Jona var i buken på fisken i tre dager og tre netter. 2Jona ba til Herren sin Gud fra fiskebuken. 3#Sal 50,15+; 88,5ff; 130,1; Klag 3,55f Han sa:
Jeg kalte på Herren i min nød,
og han svarte meg.
Jeg ropte om hjelp fra dødsrikets dyp,
og du hørte meg.
4 # Sal 42,8 Du kastet meg i dypet
midt ute på havet,
strømmen omga meg.
Alle dine brenninger og bølger
slo over meg.
5 # Sal 31,23 Jeg tenkte:
Jeg er drevet bort fra dine øyne.
Skal jeg aldri mer få løfte blikket
mot ditt hellige tempel?
6 # Sal 69,2; Klag 3,54 Vannet lukket seg om strupen,
dypet omringet meg,
sivet viklet seg rundt hodet.
7 # Sal 103,4 Jeg sank ned til foten av fjellene.
Bommene på jordens porter
slo igjen bak meg for alltid.
Men du, Herre, min Gud,
førte meg levende opp av graven.
8 # Sal 18,7 Da livet mitt ebbet ut,
husket jeg på Herren,
og bønnen min nådde til deg,
til ditt hellige tempel.
9 # Sal 31,7+ De som holder seg til vind og tomhet,
har sviktet sin kjærlighet.
10 # Sal 50,14+ Men jeg vil ofre til deg med takkesang.
Det jeg har lovet, vil jeg holde.
Frelsen kommer fra Herren.
11Da talte Herren til fisken, og den spydde Jona opp på tørt land.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 bokmål