Job 42:15

Job 42:15 N11BM

I hele landet fantes ikke vakrere kvinner enn døtrene til Job; og faren ga dem arverett sammen med brødrene.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del