Job 34:2

Job 34:2 N11BM

Hør mine ord, dere vise! Lytt til meg, dere som har kunnskap!
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del