Job 33:10

Job 33:10 N11BM

Men Gud har klagemål mot meg og holder meg for sin fiende.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del