Job 20:10

Job 20:10 N11BM

Barna hans må søke godvilje hos fattige; med egne hender må han gi rikdommen tilbake.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del