Job 14:3

Job 14:3 N11BM

Likevel holder du øye med det, du stevner meg for din domstol.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del