Job 14:14

Job 14:14 N11BM

Kunne en mann som døde, få liv igjen, da skulle jeg holde ut i striden helt til det kom avløsning for meg.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del