Jeremia 47
N11BM

Jeremia 47

47
Filisterne
1 # Jes 14,29ff+; Am 1,6ff; Sef 2,4ff; Sak 9,5ff # 47,1 farao kanskje farao Hofra. >37,5. Han vant over de fønikiske byene Tyros og Sidon (v. 4), som var i forbund med filisterbyene. Herrens ord som kom til profeten Jeremia om filisterne før farao slo Gaza:
2 # 46,8 Så sier Herren:
Se, vannet stiger fra nord
og blir til en flommende elv,
den oversvømmer landet og alt som fyller det,
byene og dem som bor der.
Menneskene skriker,
alle som bor i landet, jamrer.
3 # 4,13 For de hører hovslag fra sterke hester,
vogner som ramler og hjul som dundrer.
Fedre ser seg ikke om etter barna,
hendene er slappe.
4For nå er dagen kommet
da alle filistere skal ødelegges,
da alle i Tyros og Sidon
som slapp unna og kunne hjelpe,
skal utryddes.
For Herren ødelegger filisterne,
de som er igjen fra Kaftor-kysten.
5 # 47,5 rispe deg opp >5,7. Gaza er raket snau,
Asjkalon er brakt til taushet.
Du som er igjen i dalen,
hvor lenge vil du rispe deg opp?
6Å, du Herrens sverd,
hvor lenge skal det vare
før du faller til ro?
Trekk deg tilbake i sliren,
hvil og vær stille!
7Hvordan kan det falle til ro
når Herren har kalt det ut?
Han har beordret det til Asjkalon og til kysten.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Lær mer om Bibelen 2011 bokmål