Jeremia 46:8

Jeremia 46:8 N11BM

Det er Egypt som stiger lik Nilen, lik elver der vannet flommer og sier: Jeg vil stige og skjule jorden, utslette byer og dem som bor der.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del