Jeremia 46:20

Jeremia 46:20 N11BM

Egypt er en prektig kvige, men en klegg fra nord slår seg ned på den.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del