Jeremia 46:2

Jeremia 46:2 N11BM

Om Egypt. Om hæren til farao Neko, kongen i Egypt, som sto ved Karkemisj ved elven Eufrat, og som ble slått av Babel-kongen Nebukadnesar i det fjerde året Jojakim, Josjias sønn, var konge i Juda
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del