Jeremia 46:15

Jeremia 46:15 N11BM

Hvorfor flyktet Apis, din sterke okse? Han kunne ikke holde stand, for HERREN har drevet ham bort.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del