Jeremia 46:13

Jeremia 46:13 N11BM

Ordet som HERREN talte til profeten Jeremia da kong Nebukadnesar av Babel kom for å slå Egypt
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del