Jeremia 45
N11BM

Jeremia 45

45
Herrens ord til Baruk
1 # 36,1ff Ordet som profeten Jeremia sa til Baruk, sønn av Neria, da han skrev ned i en bokrull de ordene som Jeremia dikterte, i det fjerde året Jojakim, sønn av Josjia, var konge i Juda:
2Så sier Herren, Israels Gud, om deg, Baruk:
3 # Sal 6,7; Klag 5,5 Du sier: «Ve meg!
Herren har lagt ny sorg til min smerte.
Nå er jeg trett av å klage,
jeg finner ikke hvile.»
4 # 1,10 Dette skal du si til ham:
Så sier Herren:
Det jeg har bygd, det vil jeg knuse,
og det jeg har plantet, det rykker jeg opp;
slik skal det være på hele jorden.
5 # 39,18; Rom 12,3.16 Og du venter deg store ting.
Ikke gjør det!
For se, nå sender jeg ulykke
over alt som lever, sier Herren.
Men deg gir jeg livet som krigsbytte
alle steder hvor du går.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Lær mer om Bibelen 2011 bokmål