Jeremia 44:23

Jeremia 44:23 N11BM

Fordi dere tente offerild og syndet mot HERREN, og fordi dere ikke ville adlyde ham og ikke følge hans lov og forskrifter og bud, har denne ulykken rammet dere, slik det er i dag.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del