Jeremia 44:18

Jeremia 44:18 N11BM

Men siden vi holdt opp med å tenne offerild for Himmeldronningen og øse ut drikkoffer for henne, har vi manglet alt; vi omkommer ved sverd og sult.»
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del