Jeremia 43:11

Jeremia 43:11 N11BM

Han skal komme og slå Egypt – til død for den som tilhører døden, til fangenskap for den som tilhører fangenskapet, og til sverd for den som tilhører sverdet.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del