Jeremia 43:10

Jeremia 43:10 N11BM

Du skal si til dem: Så sier HERREN over hærskarene, Israels Gud: Se, nå sender jeg bud og henter kong Nebukadnesar av Babel, min tjener. Jeg skal sette hans trone over disse steinene som du har gravd ned, og han skal slå opp sin tronhimmel over dem.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del