Jeremia 1
N11BM

Jeremia 1

1
1 # Jos 21,18 Ord av Jeremia, sønn av Hilkia, en av prestene i Anatot i Benjamin-landet. 2#2 Kong 22,1ffHerrens ord kom til ham i de dager da Josjia, sønn av Amon, var konge i Juda, i det trettende regjeringsåret hans, 3#2 Kong 23,34ff; 24,18ff; 25,1ff.8.11 og i de dager da Jojakim, sønn av Josjia, var konge i Juda, helt til slutten av det ellevte året da Sidkia, sønn av Josjia, var konge i Juda, da Jerusalem ble ført i eksil i den femte måneden.
Herren kaller Jeremia til profet
4 Herrens ord kom til meg:
5 # Jes 49,1; Gal 1,15 «Før jeg formet deg i mors liv, kjente jeg deg,
før du ble født, helliget jeg deg;
til profet for folkeslagene satte jeg deg.»
6 # 2 Mos 4,10; Matt 10,19 Men jeg sa:
«Å, min Herre og Gud!
Se, jeg kan ikke tale,
jeg er for ung!»
7 # 2 Mos 4,11f; Esek 3,17 Da sa Herren til meg:
«Du skal ikke si: Jeg er ung!
Overalt hvor jeg sender deg, skal du gå,
og alt jeg befaler deg, skal du si.
8 # Jes 41,10; Jer 15,20; Esek 3,9 Vær ikke redd for dem,
jeg er med deg og skal berge deg,
sier Herren
9 # Jes 6,7; Esek 3,1–3 Herren rakte ut hånden og rørte ved munnen min. Så sa Herren til meg:
«Nå legger jeg mine ord i din munn.
10 # 12,14ff; 18,7.9; 26,4; 27,1ff; 31,28; 42,10; 45,4 Se, jeg setter deg i dag over folk og riker
til å rykke opp og rive ned,
til å ødelegge og knuse,
til å bygge og plante.»
To syn
11 # 1,11 våketre mandeltreet. Det hebr. ordet kunne oversettes «den våkne». Det former et ordspill med ordet for «å våke» i neste vers. Mandeltreet blomstrer tidlig på bar kvist. Herrens ord kom til meg: «Hva ser du, Jeremia?» Jeg svarte: «Jeg ser en grein av et våketre.» 12#Jes 55,10f Da sa Herren til meg: «Godt sett! For jeg vil våke over mitt ord og sette det i verk.»
13 Herrens ord kom til meg for annen gang: «Hva ser du?» Jeg svarte: «Jeg ser en kokende gryte, den heller hitover fra nord.» 14#4,6; 6,1.22; 25,9#1,14 ulykken kanskje om angrep av fiendtlige folk fra nord. Jf. 4,6ff; 6,22; Jes 41,25. Da sa Herren til meg:
Fra nord skal ulykken helles ut
over alle som bor i landet.
15 # 39,3; 52,4f For nå kaller jeg på alle kongeslektene i nord,
sier Herren.
De skal komme og reise hver sin trone
ved Jerusalems portåpninger,
mot alle murene omkring
og mot alle byene i Juda.
16 # 2,13; 7,9; 11,12f; 19,4.13; 32,29; 44,3f.8 Da skal jeg avsi min dom over dem
for all deres ondskap,
de som forlot meg,
tente offerild for andre guder
og tilba sine egne henders verk.
17Men du skal spenne beltet om livet,
stå fram og si til dem
alt det jeg befaler deg.
Vær ikke redd dem,
ellers slår jeg deg med redsel for dem.
18 # 15,20; Esek 3,8f Se, jeg gjør deg i dag til en festningsby,
til en jernstøtte og en bronsemur
mot hele landet,
mot kongene i Juda, mot lederne og prestene
og folket i landet.
19De skal gå til krig mot deg, men ikke vinne.
For jeg er med deg,
sier Herren.
Jeg skal berge deg.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Lær mer om Bibelen 2011 bokmål