Dommerne 17:9

Dommerne 17:9 N11BM

Mika spurte ham: «Hvor kommer du fra?» Han svarte: «Jeg er en levitt fra Betlehem i Juda. Nå er jeg på vandring for å finne et sted å slå meg ned.»
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del