Dommerne 17:8

Dommerne 17:8 N11BM

Mannen dro fra denne byen, fra Betlehem i Juda, for å finne et sted å slå seg ned. På sin reise kom han til Efraimfjellene, til Mikas hus.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del