Dommerne 17:2

Dommerne 17:2 N11BM

Han sa til sin mor: «De elleve hundre sjekel sølv som ble tatt fra deg – jeg hørte selv at du uttalte forbannelsen – de pengene er hos meg; det er jeg som har tatt dem.» Da sa moren: «HERREN velsigne deg, min sønn!»
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del