Dommerne 17:12

Dommerne 17:12 N11BM

Mika gjorde den unge levitten til prest hos seg, og han ble i Mikas hus.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del