Dommerne 17:1

Dommerne 17:1 N11BM

I Efraimfjellene bodde en mann som het Mika.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del